top of page

Szakterületek

Bízzon meg minket ügyének ellátásával.

Legal Consultant

Kereskedelmi jog

Szolgáltatásaink:

 • az üzleti életben szokásos szerződések (pl. adásvételi, vállalkozási, megbízási, bérleti, letéti, forgalmazási, kölcsön, garancia, kezességi és egyéb szerződések) elkészítése, véleményezése,

 • jogi kockázatok beazonosítása és kezelése a szerződéses iratokban, közreműködés az üzleti tárgyalások során,

 • általános szerződési feltételek, jótállási jegyek, fogyasztói tájékoztatók kidolgozása, vizsgálata,

 • szavatossági, jótállási (garanciális) kérdésekben tanácsadás,

 • egyéb gazdasági jogi tanácsadás és szolgáltatások (pl. követelések behajtása, peres eljárások, hatósági ügyintézések).

Szolgáltatásaink:

 • gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek (pl. alapítványok, egyesületek) létrehozása, változásainak bejegyzése és megszüntetése (végelszámolása), 

 • üzletrész adásvétel, társaságok átalakulása, 

 • fizetésképtelenségi eljárások (csődeljárás, felszámolási eljárás) és egyéb cégbírósági eljárások,

 • társaságok működésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások (pl. cégiratok szerkesztése, részvétel és jegyzőkönyvkészítés taggyűléseken, cégkivonatok és korábbi cégiratok beszerzése, belső szabályzatok elkészítése).

Business Meeting

Társasági jog

Smiling Handshake

Munkajog

Szolgáltatásaink:

 • munkaszerződések, felmondások, közös megegyezések és egyéb munkajogi dokumentumok (pl. írásbeli figyelmeztetések, fizetési felszólítások, versenytilalmi megállapodások, belső szabályzatok, munkaköri leírások) elkészítése és igény esetén közreműködés aláírásukban,

 • kialakult vitás helyzetekben közvetítés, tanácsadás és munkajogi perben történő képviselet,

 • munkajogi iratminták vizsgálata, aktualizálása,

 • munkaügyi ellenőrzésekhez kapcsolódó tanácsadás.

Szolgáltatásaink:

 • kereskedelmi, ipari és lakáscélú ingatlanok adásvétele, ajándékozása,

 • ingatlanok megterhelése és tehermentesítése (pl. haszonélvezet, szolgalom alapítása és törlése),

 • ingatlanok hasznosításához kapcsolódó szerződések elkészítése (pl. bérleti, haszonbérleti szerződések),

 • teljes körű földhivatali ügyintézés,

 • vitarendezés és szükség esetén ingatlanperekben képviselet,

 • egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó eljárások és tanácsadás.

Insurance Agent

Ingatlanjog

bottom of page